מבצע!

טלית גדול (ילדים) כשרה

85.00

ציציות מהודרות בטוויה לשם מצוות ציצית קשירתם בעבודת יד בהעדר הגר”א לוין שליט”א

מידה

115/50

ללא חשש שעטנז