מבצע!

חמשה חומשי תורה

40.00

חמשה חומשי תורה עבודה שבלב

חמש חומשים בכרך אחד

באותיות גדולות ומאירות עיניים

עם פירוש רש'י מנוקד

כולל הפטרות