מבצע!

מזוזה מהודרת כתב ספרדי גודל 12 ס"מ

220.00

מזוזה כשרה לכתחילה כתב ספרדי
גודל 12 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא
מזוזה כשרה לכתחילה כתב ספרדי
גודל 12 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא