מזוזה מהודרת כתב האר'י גודל 12 ס"מ

200.00

מזוזה מהודרת כתב האר'י
גודל 12 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא
קטגוריה:
מזוזה מהודרת כתב האר'י
גודל 12 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא