מזוזה מהודרת כתב ספרדי גודל 10 ס"מ

185.00

מזוזה מהודרת כתב ספרדי
גודל 10 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא
קטגוריה:
מזוזה מהודרת כתב ספרדי
גודל 10 ס"מ
מתוייג כהלכתו
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא