מבצע!

מזוזה מהודרת כתב ספרדי גודל 12 ס"מפלוס בית מזוזה במתנה

200.00

מזוזה מהודרת כתב ספרדי
גודל 12 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא
מזוזה מהודרת כתב ספרדי
גודל 12 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא