מזוזה מהודרת כתב ספרדי גודל 12 ס"מ

175.00

מזוזה מהודרת כתב ספרדי
גודל 12 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא
קטגוריה:
מזוזה מהודרת כתב ספרדי
גודל 12 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא