מזוזה קלף גודל 15 ס״מ

250.00

מזוזה מהודרת כתב ספרדי
גודל 15 ס"מ
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא
קטגוריה:
מזוזה מהודרת כתב ספרדי
גודל 15 ס"מ
מתוייג כהלכתו
עבר הגהת מחשב
והגהת גברא