תפילין כשרות לכתחילה (גסה) ספרדי

2,200.00

תפילין כשרות לכתחילה
בתים בהמה גסה
כתב כשר לכתחילה
רצועות שחור 2 צדדים
מכסה מוכסף לבתי התפילין
עם מראה
הפרשיות עברו הגהת מגיה מקצועי
ועוד הגהת מחשב דיוקי סופרים

קטגוריה:

תפילין כשרות לכתחילה
בתים בהמה גסה
כתב כשר לכתחילה
רצועות שחור 2 צדדים
מכסה מוכסף לבתי התפילין
עם מראה
הפרשיות עברו הגהת מגיה מקצועי
ועוד הגהת מחשב דיוקי סופרים