תפילין מהדורות ספרדי

2,700.00

בתים גסה רוב פרוד ,פרשיות מהודרות, רצועות בית יוסף שחור שחור בכשרות מהודרת